ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Η φωτορεαλιστική τρισδιάστατη απόδοση, 3d rendering, είναι η διαδικασία λήψης μιας εικόνας ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα υπολογιστή.
Το προτέρημα αυτής της διαδικασίας είναι ότι οι φωτογραφίες μοιάζουν τόσο με αυτές που θα απέδιδε με μια παραδοσιακή κάμερα που είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις το 3d από την «πραγματική» φωτογραφία. Αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών απόδοσης κατά την εργασία με τα πιό σύγχρονα προγράμματα της αγοράς.

Για να επιτύχουν μια φωτορεαλιστική και άψογη τρισδιάστατη εικόνα, οι καλλιτέχνες 3d πρέπει να εξετάσουν και να ολοκληρώσουν ορισμένες διαδικασίες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδυασμού φωτισμού και υφής.
Αυτοί οι τύποι εικόνων είναι χρήσιμοι σε πολλούς τομείς, ειδικά στην αρχιτεκτονική και την εσωτερική διακόσμηση καθώς και το μάρκετινγκ ακινήτων.