SOMA MULTI ART PLACE.

SOMA MULTI ART PLACE.

  • ΚολωνάκιΑθήνα
  • Νοεμ. 2005

 

Ένα έργο σχεδιάστηκε το 2005, όταν ο σχεδιασής/interior designer Μάνος Βαμβακούσης  φοιτούσε στην ΑΚΤΟ INTERIOR DESIGN COLLEGE.
Το έργο ήταν ένα γραφείο που αναλαμβάνει αρχιτεκτονικά έργα, υπηρεσίες σχεδίασης γραφικών και web design.
Η λύση αυτού του έργου, βασίζεται κυρίως στις δύο ξεχωριστές περιοχές του καταστήματος, ισόγειο και 1ος όροφος.
Με αυτό σαν βάση, σχημάτιστηκαν δύο μεγάλα κουτιά ώστε να γίνει η διάκριση αυτή πιό σαφής.
Από τα 2 κουτιά  αφαιρέθηκαν κομμάτια και πλευρές για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μετάβασης, φωτισμού και εξαερισμού.
Η τελική έκδοση σύντομα άρχισε να φαίνεται.
Κάμπτοντας τις άκρες και δραματοποιώντας την προοπτική, το τελικό αποτέλεσμα έγινε πιο φουτουριστικό.